borduna

100 tekstów – auto­rem jest bor­du­na.

Nie ważna jest ilość spędzo­nych chwil ra­zem ale ich ja­kość. Bo co nam po trzech tab­liczkach pro­duk­tu cze­kola­dopo­dob­ne­go od które­go dos­ta­je mdłości. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 kwietnia 2012, 18:02

Tak nap­rawdę mężczyźni są nie jak ma­karon 4-ja­jeczny ale jak 24 ka­rato­wy diament, od nas ko­biet za­leży czy oszli­fuje­my go od­po­wied­nio i wy­dobędziemy z niego głebię. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 marca 2012, 18:34

Cza­sem myślę, że Bóg spec­jalnie zesłał na je­go oj­ca cho­robę, żeby on mógł wszys­tko prze­myśleć i się z nim pojednać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 marca 2012, 17:20

Praw­dzi­wy związek jest wte­dy gdy mi­ja etap ran­dek a spot­ka­nia z tą osobą są częścią nor­malne­go dnia, jak po­ran­ne my­cie zębów czy jedze­nie obiadu. Wy­sokie ob­ca­sy przeg­ry­wają z dre­sem i roz­ciągniętym swet­rem. A fa­cet nie dzwo­ni żeby się za­pytać czy pójdziesz z nim do ki­na, tyl­ko co ma ku­pić do obiadu. Wte­dy do­piero zaczy­na sie miłość. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 14 marca 2012, 12:39

Nie chciałabym być świętą. Życie święte­go jest ta­kie nud­ne, wszys­tko jest tak niemo­ral­nie poprawne 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 marca 2012, 13:08

cza­sem więcej mówi od­dech słysza­ny w słuchaw­ce niż ja­kiekol­wiek słowa 

myśl
zebrała 50 fiszek • 10 marca 2012, 21:17

Bo dusza sa­mot­na jest na­wet w towarzystwie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 9 marca 2012, 12:30

Cieka­we czy gdy­byśmy stra­cili pa­mięć czy po­kocha­libyśmy tak sa­mo moc­no tę samą osobę? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 marca 2012, 20:18

Nie trze­ba wiel­kich działań aby czy­nić dob­ro. Uśmiech, gest czy dob­re słowo, to tak wiele wy­siłku nie kosztuje....
_____________________

Ra­dość i wdzięczność pac­jen­tki, która przy naszej po­mocy (fiz­jo­tera­peutów), po miesiącach leżenia na neurochi­rur­gii wstała i zaczęła chodzić - bezcenna.
Dla ta­kich chwil warto.... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 marca 2012, 18:49

Miłość przy­goto­wała się na przep­ro­wadze­nie po­ważnej roz­mo­wy z rozsądkiem, przy­da się bu­tel­ka wi­na do tej konwersacji. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 marca 2012, 15:42
borduna

Niepoprawna optymistka, wariat, marzycielka, kawoholiczka, brązowo-zielonooka czupa-czupsowa kibicka tarnobrzeskich koszykarzy, uzależniona od basenu, wierząca w spełnienie marzeń, pełna nadziei, z nieodłącznym uśmiechem na twarzy:) Żyję z całych sił i uśmiecham się do ludzi, bo nie jestem sama. Wiem że chwila która trwa może być najlepszą z moich chwil dlatego wiecznie jestem szalona.Lubię wracać tam gdzie byłam już, szczególnie do miasta mojego w którym zostawiłam kolorowe sny. Czasem śpię, zamykam oczy i śnię ale tylko wtedy gdy ktoś powie mi "Spij kochanie śpij". Słucham jak dwa serca biją a co ludzie myślą to nieistotne bo mój jest ten kawałek podłogi lecz pamiętam że trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Faceci którzy są świaniami warci są dla mnie mniej niż zero. I pytam się ciągle: Gdzie Ci mężczyźni prawdziwi tacy orły, sokoły, herosy. I choć widziałam orła cień to statków na niebie tam nie było. I nawet kiedy będę sama nie zmienię się bo chcę być sobą i nie pomyśleć nigdy że łatwiej poddać się niż do celu doprowadzać. Bo ja nie poddam się, uśmiechnę się... Nigdy nikt nie powie o mnie : To była blondynka ten kolor włosów tak zwą, ale słyszałam że ładne oczy mam komu je dam? no i jestem tą jedną na milion. Wybiorę się kiedyś parostatkiem w piękny rejs i zobaczę plażę, dziką plażę ale nie będą to ruchome piaski w których utonę. I będę pod papugami gdzie spotkam białego misia śpiewającego bananowy song.Wiem że do zakochania jeden ktok a wtedy dla kogoś będzie mój szept gdy obudzi się dzień. Lecz gdy widzę zakochanych to myślę : Czy ten pan i pani są w sobie zakochani, ale tak na dobre i na złe. Wiem że tak mało trzeba nam i dużo tak żeby szczęśliwym być drugiemu szczęście dać, bo wystarczy odrobina szczęścia w miłości. A gdy zapyta mnie ktoś: Czy czuje pani czaczę? Odpowiem mu że wolę tango bo do niego trzeba dwojga. Ale przyznam się, że czasem tańczę jak głupia, ale tylko wtedy gdy ktoś mnie zakręci.I czasem myślę że dziwny jest ten świat ale jednak na ziemi jest o niebo lepiej i każdy cud zwykły jest codziennie zdarza się. A życie choć piękne tak kruche jest, wystarczy jedna chwila by stracić je.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

borduna

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność